Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-8

Fredningsnr.
281126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 16 m. Indgravning i N-siden, 6 x 3 m. Krat i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovklædt Høj, 7' høj, 50' i Tværm. Ind i Nordsiden er der gravet et 19' l. og 10' br. Spor. Bevoksning: 1997: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/4 x 16 m. Indgravning i N-siden, 6 x 3m. Krat i skov.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top. Indgravning i nordsiden til top, ca. 6 x 3 m stort og næsten til bunds. Mindre indgravning i sydfoden. Bevokset med grantræer, nogle løvtræer, lidt græs og kaprifoliekrat i kant af granplantage. ** Seværdighedsforklaring ** Del af gravplads i Nim Skov. Bevoksning: 1997: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldsom indgravning i nordsiden. Indgravningen i sydfoden er groet til. Højen er bevokset med gran, løvtræer, bregner samt lidt krat.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer og kristtjørn. De fleste træer er fældet. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)