Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-9

Fredningsnr.
281125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 11 m. I SØ stor, dyb indgravning med stejlside. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovklædt Høj, 5' høj, 35' i Tværm. Ind i dens sydøstre Side er der gravet et 12' l. og 16' br. Spor. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 11 m. I SØ stor, dyb indgravning med stejlbrink. Træer i skov.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. SØ. Højside er stejlt afgravet fra tidligere og nu afslidt, så der er kommet sten til syne i højen (skader fra dyr?) Et fårehegn på lave træpæle er sat tværs over højen i NØ-SV retning og krydser med et lign. hegn i Ø-V retning. På højfoden mod SV er opsat et lille læskur af blikplader. Bevokset med opvækst af løvtræer, løvkrat og hvide anemoner i kant af granskov. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen har en lidt trekantet form pga. den stejle side mod SØ. Bevokset med løvtræer og små selvsåede nåletræer på SØ-siden. Beliggende i have op til skov. Synlig fra offentlig vej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med birk, bøg mm. mod nord og graner mod syd. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)