Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-28

Fredningsnr.
281133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj", 3 x 17 m. Fra toppen mod S en 1 m dyb sænkning; i SV-siden stejl indgravning. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet Bavnehøj, 10' høj, 54' i Tværm. En 3' dyb Sænkning fra Toppen mod S. tyder paa Gravning. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 3 x 17 m. Fra toppen mod S en 1 m dyb sænkning. I SV-siden stejl indgravning. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunehøj" som fritekst. Tilføjelse: I sænkningen i top er opsat 3 træbænke på nedgravede pæle, der er udskiftede indenfor de senere år (§12). Bevokset med græs og gyvel ved kant af tilgroet grusgrav. En større stendynge også indeholdende kampesten er henlagt indtil højens NØ. Fod bevokset med en del brændenælder og mos. Men også friskere sten oveni. (§18). Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med gyvler og løvtræer. Beliggende i skovstykke i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)