Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-21

Fredningsnr.
281135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. I top og mod siden i Ø større nedgravning; Ø-foden afgravet; ved Ø-foden vandbeholder. Græs.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsgroet Høj, 10' høj, 60' i Tværm.. En Sænkning fra Toppen ned over østre Side tyder paa tidligere Gravning, og den østre Side er afgravet til 5's Højde. Fredlyst, som liggende paa Præstegaardsjorden. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. I top og mod siden i Ø større nedgravning. Østfoden afgravet. Ved østfoden vandbeholder. Græs.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fritekst. Tilføjelse: I dag bevokset med græs og løvtræer i kant have mellem bygninger og vej. Helt indtil højens sydvestlige fod er placeret en mindre siloformet bygning imellem gårdbygningerne og højen. Bygget af betonsten. Noget lavere end selve højen. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vandbeholderewn mod øst er her fortsat (som beskrevet i fredningsteksten). Højen er bevokset med græs og lidt buske. Fremtræder velplejet. Der går høns på højen. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)