Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-45

Fredningsnr.
281137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m. Firkantet afpløjet; V-siden stejlt afgravet; større hul i top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt uregelret Høj, 9' høj, 40' i Tværm. Den østre Side er afskakket, og mange smaa Sten ses. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 15 m. Firkantet afpløjet. Vestside stejlt afgravet. Større hul i top. Græs i ager.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fritekst. Bevokset med græs, Tjørnekrat og andet løvkrat på sokkel i opgivet ager, ca. 20 m fra nu tilgroet muldafrømning og herefter yderligere ca. 25 m retableret skråning til grusgravskant i nord. I vest når kanten af grusgraven indtil ca. 30 m (inkl. 4 m bred grusvej) fra højfod. Det nord-sydgående dige vest for højens fod er fjernet. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og nogle løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)