Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-58

Fredningsnr.
281138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 2,5 m høj, 9 x 16 m i tværmål. Nordlige halvdel bortgravet; resten har stejle sider. Med træer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 10' høj, 60' i Tværm. Et Hul, 3' dybt, 6' i Tværm. findes i Toppen, og Højen er meget affladet mod N.Ø. Bevoksning: 1997: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2811:38, Status: C

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 9 x 16 m, 2 ½ m høj. Nordlige halvdel bortgravet, resten har stejle sider. Træer i plantage.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrst, 9 x 16 m, 2 ½ m høj. Nordl. Halvdel bortgravet; resten har stejle sider. Med træer i plantage.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fritekst. Tilføjelse: I øvrigt ujævne sider med flere dyrehuller. I beplantning i ager. Bevokset med græs og unge birketræer og tilplantet med graner, nu ca. 5-8 år gamle. På top og i nord- og sydsiden og fortsat i den nordlige halvdel af beplantningen i ageren. På top er tilføjet et nu gammelt hulebyggeri af træ. Bevoksning: 1997: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt med træer på højen. Løvtræer på toppen, grantræer på siderne. Intet græsdække.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer bl.a. birk på toppen. På siderne graner.

Litteraturhenvisninger  (0)