Bolund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-91

Fredningsnr.
281134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 18 m. Ret flad; beplantet med små graner; i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 5' høj, 56' i Tværm. Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 18 m. Ret flad. Beplantet med små graner, i ager.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top og øv erst i sv. siden. Tilgroet Bevokset med graner (40-45 år gamle), hvoraf flere er væltede og lidt græs og løvkrat. I beplantning ved markvej i ager. Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Næsten ingen træer tilbage på højen, men en del krat. Beliggende i skovstykke op til ager.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra N