Lund
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160306-1

Fredningsnr.
281146

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1927, G. Rosenberg. Jættestue med ovalt kammer af 9 bæresten, 3,35 x 2,75 m, 2 m højt; gang fra S, 0,6 m bred; ingen dæksten. Af højen, der er stærkt omgravet og omdan- net, er 2 m uden om jættestuen fredet. Græs i have.
Undersøgelsehistorie  (10)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har været en Dysse. Kammeret, der staar endnu (som en Grotte i Skolens Have), er ovalt, indvendig 10' 8'' l. og 8' 9'' br. Længderetning Ø-V. Bunden, der ligger omtrent i Højde med Marken, er nu dækket af over 2' Jord, hvorunder findes Skærver og ildskørnede Sten. Naar Jorden fjærnedes, vilde Kammeret være over 6' højt. Det er bygget af 9 Sidesten, hvoraf den største (mod N.) er 5' 8'' br. Mellemrummene mellem dem er udfyldte med vandret liggende Skærver, og et Par af dem, der ikke har kunnet naa op til Overliggeren, er forhøjede med mindre Sten. Mod S, findes en 1' 10'' br. Indgangsaabning, hvoraf en Trappe med 4 Trin (bygget af flade Sten) fører op i Højde med Sidestenenes Overkant. Denne Trappe siges at være forefunden, ganske som den nu er. Kammeret har været dækket af en eneste Dæksten, hvorover laa en Stenbunke. Dækstenen er for længe siden kløvet og fjærnet, saa Kammeret nu staar udækket. Ingen kan huske, at der har været Randsten om Højen. I sin Tid fandtes i Kammeret Stensager og Rav, der siges at være indsendt til Museet. [[FM 1926.]] Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1926 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1927 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret af G. Rosenberg 1927. A 33631-40

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 426/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue med ovalt kammer af 9 bæresten, 3.35 x 2.75 m, 2 m højt. Gang fra S, o,6 m bred. Ingen dæksten. Af højen der er stærkt omgravet og omdannet, er 2 m uden om jættestuen fredet. Græs i have. FM 3/12 1926 MS

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj. Som fritext. Tilføjelser: Kammerets mål 3,35 x 2,75 m orienteret i ø-v er indvendige mål. Gangens bredde på 0,6 m er målt indvendigt. Gangen er sat af 3 sten i østsiden og 3 sten i vestsiden, ca. 3,5 m lang. Imellem bæresten og gangsten ses tørmur, ofte af temmelig grove sten. Kammeret er dækket med høj ca. 20 cm over bæresten. Højen er restaureret. En større flad sten ca. 1 x 1,5 m er henlagt på østlig højside. Bevokset med græs og nogle gamle løvtræer i skolehave. En lkdre træflagstang er sat lidt vest for højtop udenfor fredningen. Græsset er afslidt på højtop og i kælkebakke ned over nordsiden. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2006 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-26
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
En af jættestuens bæresten hældede indad. Denne blev rettet op. Samtlige bæresten blev sikret ved montering af rustfri stålspindler. Jættestuens eneste dæksten blev placeret over gangen. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld og affald. Jættestuens gulv og en cirkel omkring højen blev dækket af et lag ral. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Højen blev reguleret og tilsået med græs. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er græsklædt og der står et stort træ ca. 4 m. SV for kammeret. Der ligger meget brændt flint omkring kammeret og i gangen. Fortidsmindet er beliggende i skolegård.

Litteraturhenvisninger  (0)