Molger
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160306-37

Fredningsnr.
281152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst 1988: Høj, 2 x 20 m. I toppen et 1,5 m dybt krater, 6 m i diameter. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3' høj, 34' i Tværmaal. ]Undersøgt 1900. A 19116, B 7251-55[ [Oplysningen vedr. undersøgelse gælder sb. 39]. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Noget forgravet overflade. Hele det indre bortgravet. Foden firkantet afpløjet.

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2811:52, Status: C

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3428
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3428
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2 x 20 m. I toppen et 1,5 m dybt krater, 6 m i diameter. I ager.

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tinglysningstext 1988. Tilføjelse: Noget ujævne sider. Bevokset med græs, gederams, en bøg, noget løvkrat og en gyld i tophul. Mosgroede sten på højfod i ø og s. Omgivet af tilgroede sten på højfod i ø og s. Omgivet af tilgroede overjordsdynger fra grusgraven i s,ø og nord, ca. 0,5 - 3 m fra højfod. Dyngerne, der flyder sammen, er af samme højde eller højere end granhøjen. Er krævet fjernet, når området retableres. Overjord kørt af indtil 6 m fra fod i sv og grusgravskant indtil 18 m fra i sv. Overjord kørt af helt indtil højfod i nnv og terrænet falder her jkævnt ca. 8-10 m fra fod og ned mod tilgroet grav. Dispensation ses ikke til grusgravning så tæt på højen. (Meld til amt). Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt tilgroet i brændenælder, tidsler, gederams samt træer og buske på nordsiden. Hylden i midthullet er gået ud. Højen ligger i græsmark, men er frahegnet, så dyrene ikke har adgang hertil.

Litteraturhenvisninger  (0)