Vrønding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160306-65

Fredningsnr.
281145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,75 x 16 m. Foden firkantet afpløjet i V,S og Ø; i N stejlt afgravet; overfladen noget ujævn, navnlig mod N, hvor der findes to nedløbende furer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngklædt Høj, 10' høj, 54' i Tværmaal. Der er overfladisk gravet lidt hist og her og dannet en Runding i Toppen. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 3/4 x 16 m. Foden firkantet afpløjet i V, S og Ø. I N stejlt afgravet, overfladen noget ujævn, navnlig mod N, hvor der findes 2 nedløbende furer. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fritekst. Tilføjelse: Fladt afgravet top og flad afgravning af højsiden mod syd. Bevokset med græs og et stynet løvtræ, på bakke i ager. Ploøjet helt ind til fod i øst og ind til o,5 m fra fod i nord og vest (meldt til amt). Luftmeldetårn opført i to etager, 4-5 m højt, grønmalet træ på sort jernramme, bundflade ca. 1,5x1,5 m beliggende 13-14 m syd for høj i skel. (Meldt til amt). Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt med et træ i NØ og et ved foden i SØ. Flad top og stejl afgravning mod nord. Fin dyrkningsfri bræmme omkring højen. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)