Vrønding Bavnehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160306-66

Fredningsnr.
281159

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vrønding Bavnehøj, 10 m nord-syd, 6 m øst-vest og 1,5 m høj. Firkantet afpløjet.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har ligget en c. 12' høj Høj, kaldet Vrønding Bavnehøj. Den er sløjfet for c. 16 Aar siden, og nu er kun den gennemgravede Bund tilbage. Over Bunden laa et 4' højt Lag af Sten, og der siges, at der imellem Stenene fandtes et Skelet, Tøjrester og vist nok Bronzesager. (Et smukt Bronzealdersfund i Aarhus Museum, som angives at være fra Vrøndinghøj, hidrører vel fra denne Høj [sb. 69] eller fra [sb.] Nr. 66.)

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 10 x 6 x 1,5 m.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.


Billeder

Oversigtsfoto
Foto, oversigt