Underup

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-10

Fredningsnr.
281115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/2 1892, gdr. sognefoged Jens Ivar Olesen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 1,5 x 12 m. Sænkning i top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynghøj, 6' høj, 34' i Tværm. En Sænkning med et 3' dybt Hul i Toppen. Randsten ses mod N. og V. Fredlyst. Tingl. 5/2 1892. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 12 m. Sænkning i top. Græs i ager. FM 5/2 1892 MS

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Nordøstlig tvillinghøj til 2811:16. Hul top, ca. 3 x 1,5 m, 8,8 m dybt, tilgroet. Bevokset med græs og et egetræ i overdrev. M.S. Ses ikke. Men mindre hul nederst i højsiden mod øst, kan have været dens plads. ** Seværdighedsforklaring ** Del af n-s højrække på 5 høje Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er tæt dækket af brombær og gyvler. Fotos vanskelige at tage pga. tæt bevoksning omkring højen. Beliggende i udyrket areal.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt