Underup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-11

Fredningsnr.
281114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/2 1892, gdr. sognefoged Jens Ivar Olesen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 2 x 19 m. Lille lavning i top; ved Ø-fod en fordybning. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynghøj, 9' høj, 50' i Tværm. Lidt Sænkning i Toppen mod S.V. Fredlyst. Tingl. 5/2 1892. Bevoksning: 1997: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 19 m. Lille lavning i top. Ved østfoden en fordybning. Lyng i ager. FM 5/2 1892 MS

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mindre hul i top, ca. 2,5 m i diam og 0,6-0,7 m dybt. Skår ind i østfod, ca. 3 m langt og 1 m bredt. Alt tilgroet. MS i nordfod står skævt/meldt til amt. Bevokset med græs og få buske i overdrev ** Seværdighedsforklaring ** Del af N-S højrække på 5 høje Bevoksning: 1997: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt krat og nogle halvstore egetræer. FM-sten på nordsiden. Foden skarpt afskåret mod syd. Beliggende i udyrket areal.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, lidt krat og enkelte løvtræer. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)