Underup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-12

Fredningsnr.
281113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 20 m. Fra Ø gravet en 5 m bred, 1 m dyb lavning ind i højen; i toppens SØ-side et nyere hul, 2 x 1 m, 1 m dybt; SV-siden noget afgravet, N-siden også lidt. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynghøj, 10' høj, 60' i Tværm. Der er fra Ø. gravet et 17' br., 3' a 4' dybt Spor ind i Højen, hvor der er gravet, ses 1' under Overfladen en Kappe af Smaasten. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Fra Ø gravet en 5 m bred, 1 m dyb lavning ind i højen. I toppens SØ-side et nyere hul, 2 x 1 m, 1 m dybt. SV-side noget afgravet, N-siden også lidt. Græs i ager.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Krater i østlig top, ca. 5 m i dia. og 1 m dybt emd udgang over østsiden. Et hul i sø-siden, ca. 2 x 1 m, 1 m dybt. SØ- og SV-siden stejlt afgravet. N-siden noget afgravet. Alt tilgroet. Bevokset med græs og hindbærkrat i overdrev. Ca. 9 m nord for højfod er samlet en større markstensdyge, en gammel plov og et harvelignende redskab samt murbrokker. Dyngen er lidt over 1 m høj, ca. 8 x 7 m stor. Påbegyndt for længe siden, men med friskere sten i top. MEldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med krat, lidt træer og gyvler. Gamle afgravninger er skjult af bevoksningen. Beliggende i udyrket areal.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt