Skødselhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-13

Fredningsnr.
281118

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/2 1892, gdr. sognefoged Jens Ivar Olesen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Langhøj, "Skødselhøj", 19 x 35 m. Større huller i V og i N-enden. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oval Lynghøj, 6' a 7' høj, 45' br Ø-V, 102' l. N-S. En Sænkning i Nordenden, 16' br, 3' dyb og en lignende paa Midten af Vestsiden. Fredlyst. Tingl. 5/2 1892. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Skødselhøj", 35 x 19 m. Større huller i V og i N-enden. Græs i ager. FM 5/2 1892 MS

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skødselshøj". Langhøj orienteret i nord-syd. Indgravning i nordsiden, ca. 4,5 x 3,0 m og i m dybt, tilgroet. Hul i top og nedad vestsiden, af ca. samme dimension. Bevokset med græs, skovhindbærkrat og en enkelt løvbusk, i granbeplantning på overdrev, mellem tilgroet (næsten). Grusgrav og opgivet ager. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af brombærkrat. Desuden bevokset med lidt eg, gyvler, røn og hyld. FM-sten dækket af bevoksningen. Beliggende i udyrket mark.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt dækket af brombærkrat. Desuden lidt eg, gyvler, røn og hyld på højen. FM-sten på vestsiden. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)