Underup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-14

Fredningsnr.
281112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16 x 20 m, 2,5 m høj. Nordlige fjerdedel overpløjet; Ø-fod afskåret; toppen noget affladet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynghøj, 4' høj, 32' i Tværm., noget affladet i Toppen.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 20 m, 2 ½ m høj. Nordlige fjerdedel overpløjet. Østfod afskåret. Toppen noget affladet. Græs i ager.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fritekst. De sydlige 3/4 af højen står tilbage ca. 16 m bred in-s. Den resterende N 1/4 er overpløjet i et ca. 4 m bredt bælte. Højsiden mod vest fortsætter i en skrænt (evt. tidligere afgravning). En granit-MS er henlagt ved nordfoden. Må være fjernet fra en anden høj (meldt til amt). Bevokset med græs i en plantning af ædelgraner (8-10 år gamle). plus nyplantning vest for højen (i år gl.) i kant af opgivet ager. I hjørnet udenfor og opad hegnet, nord for højen er i 100 m zonen meget stor dynge samlet en marksten og et harvelignende redskab. Adskillige af stenene er nye. Meldt til amt. ** Seværdighedsforklaring ** I højområde

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt samt bevokset med krat og buskads på vestsiden. Beliggende i udyrket græsareal. Træerne omkring højen er fjernet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt busk-bevoksning på vestsiden. Resten af højen er græsklædt. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)