Underup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-20

Fredningsnr.
281120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidl. C-høj tinglyst 1997 med flg. fredningstekst: ************************************** Højruin, 1,5 x 15 m. Centrum og sydside stærkt afgravet. Hul ind i den SØ højside. Nordsiden intakt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En til Dels sløjfet Høj, 52' i Tværm., en 5' høj Kant staar endnu mod N. Bevoksning: 1996: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvkredsvold af høj, hvis centrum og sydside er bortgravet.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun Halvkredsvold tilbage. Bevoksning: 1996: Græs

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Af Vorbjerg Høje. Centrum og sydside stærkt afgravet. Hul ind i sø-siden. Alt tilgroet nordsiden intakt på bakkeknold. Bevokset med græs i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår som den vestligste en meget flot højgruppe. Bevoksning: 1996: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Halvkredsvold. Bevaret mod nord. Gammel skade mod SØ (som beskrevet i fredningsteksten). Græsklædt. Lidt dyregrave i højen. Højen er frahegnet. Der er udlagt en fin dyrkningsfri bræmme. Del af meget seværdig højgruppe.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)