Ilhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-22

Fredningsnr.
28112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Ilhøj", 4 x 22 m. I toppen stort, fladt hul, hvori gravet et nyt hul 1 x 1 m, 0,5 m dybt; N- og S-fod afpløjet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Lynghøj, Ilhøj kaldet, 12' høj, 66' i Tværm. En 17' br. Sænkning tværs over Toppen fra N. til S. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ilhøj", 4 x 22 m. I toppen stort fladt hul, hvori gravet et nyt hul, 1 x 1 m, ½ m dybt. N- og S-fod afpløjet. Græs i ager.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ilhøj". Afgravet top med stort fladt hul, ca. 1 m dybt, hvori gravet nyt hul, ca. 1 m i diam, o,5 m dybt. Afgravning fra top og ned over østsiden, ca. 2,5 bred. Mindre hul i sydfod, ca. 1,5 m i diam, 0,5 dybt. Afpløjet nord- og sydfod. Alt tilgroet. Bevokset med græs og nogle løvbuske, på sokkel i ager. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Lidt krat samt et enkelt hyldetræ på toppen. Løvtræer og krat langs foden. Enkelte rævegrave i toppen. Synlig fra offentlig vej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt krat samt enkelte løvtræer - dog overvejende nedenfor foden. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)