Underup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-27

Fredningsnr.
281119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tidligere C-høj noteret 1998 med følgende tekst *************************************** Højruin, diameter 13 x 19 m, højde 1,5 m. Højens østlige del er bortgravet og bortpløjet. I toppen 3 hul-ler. Formen uregelmæssig. I ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynghøj, 7' høj, 54' i Tværm. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hele det indre bortgravet; vestlige trediedel overpløjet.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Østlige 1/3-del bortgravet og pløjet. 3 huller i top. Af meget ujævn form. Alt tilgroet. Vestlig højfod afpløjet. Bevokset med løvtræer, græs og krat i ager. § 12: Marksten spredt på ø. Højside og på v. fod. § 13: Pløjet til 1 m fra højfod rundt om. § 18: Trerækket læhegn: 2 rækker gran, 1 række (?) løvtræer i N-S retning op til 3 m fra SØ. Højfod. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er plejet for nylig og fremstår derfor meget mere synlig end tidligere. Alle træerne er fældet. Højen er idag bevokset med græs, lidt hindbær mod øst, blåbær samt anden lav bevoksning. Uregelmæssig form som følge af tidligere afgravning af østsiden.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt samt bevokset med små buske. Beliggende i skel op til græsmark.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt