Trehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-33

Fredningsnr.
271165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 16 m. Svag sænkning fra midten mod Ø; Ø-foden lige afpløjet. Græs i ager. 2711-65, 66, 67: "Trehøje".
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynghøj, 12' høj, 50' i Tværm. En Sænkning fra Midten ned mod Ø. [Sb.] Nr. 33, 34 og 35 kaldes Trehøje. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 16 m. Svag sænkning fra midten mod Ø. Østfoden lige afpløjet. Græs i ager. [Sb.] 33-35: "Trehøje".

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Trehøje". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Foto: Ingen fotos p.g.a. tåge. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og enkelte små buske. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i græsmark/udyrket.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt