Sudkær

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-50

Fredningsnr.
271149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 14 m. Overfladen meget uregelmæssig med større lavninger Ø og V for top og ved Ø-fod. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 9' høj, 42' i Tværm. Foden er bortpløjet, saa Grundfladen er kvadratisk. Lidt overfladisk Gravning. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m. Overfladen meget uregelmæssig med større lavning Ø og V for top og ved Ø-fod. Lyng i plantage.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I ligeså miserabel tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ligger i plantage og er bevokset med fyrretræer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fyrretræerne er fældet. Idag er højen bevokset med små birk, graner, røn, hindbær mm. Rodvælteren mod syd er ikke længere synlig - er formentlig groet til.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med birk, graner, røn, hindbær mm.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt
Foto, oversigt