Sudkær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-48

Fredningsnr.
271152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 13 x 35 m. 1,5 m høj. Træer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngkædt Langhøj, 4' høj, 115' l. NØ-SV., 40' br.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 35 x 13 m, 1 ½ m høj. Træer i plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Buske, træer. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med nåletræer, løvtræer, krat og bregner - kun lidt græs.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med nåletræer, løvtræer, krat og bregner. Kun lidt græsdække. Oversigtsfoto vanskeligt at tage pga. tæt beplantning omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)