Vorbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-52

Fredningsnr.
271156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Flad topflade, hvori et par små huller. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 10' høj, 76' i Tværm. Lidt affladet i Toppen.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 25 m. Flad topflade, hvori et par små huller. Lyng i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Enkelte rævegrave. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, dyreaktivitet. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, bregner, lyng, små nåletræer mod nord samt store løvtræer (birk, bøg, eg). Lidt rævegrave ses i højen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, lyng, bregner, nåletræer på nordsiden samt store løvtræer bl.a. birk, bøg og eg.

Litteraturhenvisninger  (0)