Vorbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-53

Fredningsnr.
271155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 25 m. Hul i top, 4 m brdt, 1 m dybt. Græs og enkelte træer i ager og plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 10' høj, 76' i Tværm. Et Hul i Toppen, 3' dybt, 12' i Tværmaal.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Hul i top, 4 m bredt, 1 m dybt. Græs og enkelte træer i ager og plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Bevokset med en del gamle birke. Ø-siden noget udflydende. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er bevokset med en del selvsåede løvtræer - overvejende birk - samt lidt græs.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lave bærbuske samt løvtræer især birk.

Litteraturhenvisninger  (0)