Vorbjerg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-58

Fredningsnr.
271159

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/8 1890, købt. Afmærkn.: MS, ved Århus Museum. Høj, 4,5 x 22 m. Toppen danner en 14 m bred, plan flade. Lyng og græs i ager, der er ved at springe i lyng.
Undersøgelsehistorie  (8)
1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 10' høj, 86' i Tværm. Toppen ganske flad med Tværm. 42'. Fredlyst. Tinglæst 22/8 1890.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 ½ x 22 m. Toppen danner en 14 m bred plan flade. Lyng og græs i ager, der er ved at springe i lyng. FM 22/8 1890 MS

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1058/60
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredning omkring sb. 57-63.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Sti over højen fra S. På top selvsået fyr. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, buske. Omgivelser: Græsning, dyrket (ager). Foto: S/H 07.69.79-S, F 09.42.79-S.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sti og fyrretræer. Bevokset med græs, lyng, lidt gyvler og tyttebær. Beliggende i udyrket græsmark.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs, lidt gyvler og tyttebær. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)