Vorbjerg

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-59

Fredningsnr.
271160

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/8 1890, købt. Afmærkn.: MS, ved Århus Museum. Høj, 3,5 x 20 m. Toppen danner en 8 m bred flade; i S en flad afgravning. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 10' høj, 73' i Tværm. Affladet i Toppen (24' i Tværm.). Lidt overfladisk Gravning i Sydsiden. Fredlyst. Tingl. 22/8 1890.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 ½ x 20 m. Toppen danner en 8 m bred flade. I S en flad afgravning. Græs og lyng i ager. FM 22/8 1890 MS

1960 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredning omkring sb. 57-63.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Anselig. Velbevaret. Tilføjelse: Stier tværs over høj fra S, N og Ø. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, lyng. Omgivelser: Græsning, udyrket (ager). Foto: S/H 07.58.79-SV, F 09.40.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Stier ned over højsiden er ikke længere synlige. Bevokset med græs, lyng og tyttebær. Beliggende i udyrket græsmark.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sydsiden noget ujævn jf. fredningstekstens beskrivelse af afgravning af sydsiden. Højen er bevokset med græs og tyttebær. Beliggende i udyrket areal.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt