Møgelbjerg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-72

Fredningsnr.
271173

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/4 1899, købt. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 1 x 10 m. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 4' høj, 32' i Tværm. [Sb.] Nr. 71 og 72 ligger paa Toppen af "Møgelbjerg".

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. Græs i ager. FM 21/4 1899 MS

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredninger omkring sb. 71, 72, 74-78 samt 80-81. Mærkesten flyttet fra højene til hjørnerne af de fredede arealer.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Samme omstændigheder. Ar efter grustag tilgroet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, krat. Omgivelser: Dyrket (ager), plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ønskes arealfredet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i udyrket, fredet område meget højt i terænnet. Fantastisk udsigt. Højen er bevokset med græs, helt små løvtræer samt lidt krat og lyng. Det fredede areal er dækket af græs, en del krat og små løvtræer. To randsten er synlige mod syd - flere kan mærkes under bevoksningen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs, lyng og små løvtræer. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)