Vorbjerg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-64

Fredningsnr.
271175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,25 x 15 m; hele toppen ujævnt afgravet. Overført fra ikke-fredningsværdige høje 1954.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 5' høj, 44' i Tværm. Hele Toppen fuld af Huller og Sænkninger efter Gravning. Mange Sten ses. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2711:75, Status: C

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 15 m, hele toppen ujævnt afgravet.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 15 m, Toppen ujævnt afgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Temmelig medtaget. Meget ujævn og hullet overflade, toppen affladet. En del af skaderne hidrører fra kreaturer; skaderne nu tilgroet. Ligger i græsning, adgang for kreaturer; der ses recente kokasser på højen. Bør hegnes. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Foto: S/H 07.48.79-SV, F 09.30.79-SV. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er stadig ikke frahegnet, men der er ingen nye slidskader. Bevokset med græs og lidt lyng. Beliggende i udyrket græsmark.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og gyvler. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)