Møgelbjerg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-71

Fredningsnr.
271174

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/4 1899, købt. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 1,25 x 17 m. Mindre sænkning i top og mod Ø. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 4' høj, 52' i Tværm. En lille 6' br. Sænkning i Toppen. [Sb.] Nr. 71 og 72 ligger paa Toppen af "Møgelbjerg".

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 17 m. Mindre sænkning i top og mod Ø. Græs i ager. FM 21/4 1899 MS

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredninger omkring sb. 71, 72, 74-78 samt 80-81. Mærkesten flyttet fra højene til hjørnerne af de fredede arealer.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Gammel, nu tilgroet sænkning i højens SØ-side. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, lyng. Omgivelser: Dyrket (ager), plantage. Foto: S/H 07.46.79-SØ, F 09.28.79-SØ.

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ønskes arealfredet.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger meget højt i terænnet. Fantastisk udsigt. Højen er dækket af græs samt en masse brombærkrat, en gyvel og lidt lyng. Beliggende i udyrket fredet areal. Det fredede areal omkring højen er dækket af brombær og små løvtræer mm.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs, lyng, gyvler og en del krat. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)