Vorbjerg

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-75

Fredningsnr.
28115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/4 1899, købt. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 2,25 x 16 m. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt regelret Høj, 7' høj, 48' i Tværm., urørt. Bevoksning: 1997: Græs

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/4 x 16 m. Græs i ager. FM 21/4 1899 MS

1958 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredninger omkring sb. 71, 72, 74-78 samt 80-81. Mærkesten flyttet fra højene til hjørnerne af de fredede arealer.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Vorbjerg høje". Lille hul i top. Noget stejl muligvis afgravet nordside. I øvrigt pæn afrundet høj. 2.0 m høj set fra vest fra i øvrigt 2,3 m høj. (Mellem de to tvillingehøje 2811:5 og 2811:6. Bevokset med græs. I græsbælte i ager. MS er flyttet til det fredede arealts NV. Hjørne, hvor den har fået kraftig slagside (meldt til amt). Bevoksning: 1997: Græs

1997 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ønskes arealfredet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende i udyrket fredet areal.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs, lyng og små ege. Beliggende i græsmark.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt