Vorbjerg
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-76

Fredningsnr.
28117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/4 1899, købt. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 1,5 x 15 m. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngkædt Høj, 5' høj, 46' i Tværm., urørt. Bevoksning: 1997: Græs

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 15 m. Græs i ager. FM 21/4 1899 MS

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredninger omkring sb. 71, 72, 74-78 samt 80-81. Mærkesten flyttet fra højene til hjørnerne af de fredede arealer.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Vorbjerg høje". Flad top med sænkning mod syd. I øvrigt lidt ujævne sider. 1,5 m høj set fra syd. Fra mellemrummet mellem denne og denstvillingehøj 2811-8 i nord. I øvrigt 2,5 m høj. Bevokset med græs, 1 græsbælte i ager. MS. Ses ikke. Skulle være flyttet ud til et hjørne af de fredede areal. (meldt til amt). ** Seværdighedsforklaring ** I højt placeret række på 7 høje. Bevoksning: 1997: Græs

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ønskes arealfredet.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lidt flad top. Højen er bevokset med græs og lyng. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)