Vorbjerg
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-78

Fredningsnr.
28119

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/4 1899, købt. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 3 x 25 m. Dybt hul i top; gravning mod NV. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 10' høj, 76' i Tværm. Et 24' br. 6' dybt Hul i Toppen og en Fordybning ind i den nordre Side, efter Gravning. Der skal være fundet en Guldring af Bronzesager (en Paalstav?), der indsendtes til Nationalmuseet. Bevoksning: 1997: Græs

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Dybt hul i top. Gravning mod NV. Græs i ager. FM 21/4 1899 MS

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredninger omkring sb. 71, 72, 74-78 samt 80-81. Mærkesten flyttet fra højene til hjørnerne af de fredede arealer.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af Vorbjerg Høje. Aflangt krater i ø-v retning i top, 8-0 m langt, ca. 6 m bredt og ca. 1,5 m dybt. Trekantet hul i toppen i nv. Højside, 3-4 m bredt mod toppen, 1-2 m bredt mod foden, ca. 1 m dybt. Alt tilgroet. Bevokset med græs og et tjørnetræ ved foden. I græsbælte i ager. MS ses ikke. Skulle være flyttet ud til et hjørne af det fredede areal ** Seværdighedsforklaring ** I højt placeret række på 7 høje Bevoksning: 1997: Græs

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ønskes arealfredet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og lyng. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)