Vorbjerg
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-80

Fredningsnr.
281110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/4 1899, købt. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 3 x 17 m. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, 8' høj, 52' i Tværm., urørt. Bevoksning: 1997: Græs

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. Græs i ager. FM 21/4 1899 MS

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredninger omkring sb. 71, 72, 74-78 samt 80-81. Mærkesten flyttet fra højene til hjørnerne af de fredede arealer.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af Vorbjerg Høje. Lille afsats øverst i siden mod nnv. I øvrigt pæn afrundet højform. Bevokset med tuegræs på toppen og almindeligt græs- I græsbælte i ager. MS flyttet til det fredede areals sydhjørne. Pløjet ind til 0,3-0,5 m fra højfod i vest. (§13 påtalt til amt). ** Seværdighedsforklaring ** I højt placeret række på 7 høje. Bevoksning: 1997: Græs

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ønskes arealfredet.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende i udyrket fredet areal.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i fredningsteksten. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)