Vorbjerg
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-81

Fredningsnr.
281111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/4 1899, købt. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Høj, 2,5 x 16 m. Lidt flad top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj, 9' høj, 50' i Tværm., urørt. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 16 m. Lidt flad top. Græs i ager. FM 21/4 1899 MS

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredninger omkring sb. 71, 72, 74-78 samt 80-81. Mærkesten flyttet fra højene til hjørnerne af de fredede arealer.

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ønskes arealfredet.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1277/58
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af Vorbjerg Høje. Flad top. Mindre hul i nordsiden, tilgroet. En flad kampesten ses i græssværen nedre del af SØ-siden og frem større sten i S-siden. Bevokset med græs i tuer og få tjørnebuske, på sokkel i græsbælte i ager. MS flyttet til det fredede areals sydhjørne. ** Seværdighedsforklaring ** I højt placeret række på 7 høje. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i fredningsteksten. Bevokset med græs, lyng og et par buske på nordsiden. Enkelte sten synlige rundt om på højen - formentlig randsten. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)