Vorbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-87

Fredningsnr.
271171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 14/09 1906, købt. Afmærkn.: MS 1900, Sv. Muller. Høj, 3 x 18 m. V-siden ret stejlt afgravet, så bredden er kun 16 m. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj, 10' høj, 56' i Tværm. Noget af Vestsiden er sløjfet, og der er foretaget overfladisk Gravning hist og her. Bevoksning: 1979: Græs

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. Vestsiden ret stejlt afgravet. Bredden er kun 16 m. Græs i ager. FM 14/9 1906 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Vorbjerghøje". Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højen ligger i græsning og dyrene har deres gang på højen. Bag FS-stenen ses nedhuling, der står bar; ligeledes i Ø-siden. Andre, nu tilgroede hvilegruber, ses rundt om på højen. Den bør hegnes. Friske kokasser på højen viser, at færdslen pågår nu. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Foto: S/H 07.44.79-S, F 09.26.79-S. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod NV. Højen er græsklædt og synlig fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt