Vorbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-90

Fredningsnr.
271170

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/09 1906, købt. Afmærkn.: MS 1900, Sv. Muller. Høj, 3 x 25 m. I SØ-siden af den 13 m brede topflade to sænkninger; foden mod N, Ø og S delvis nedtrådt af kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 8' høj, 80' i Tværm. Affladet i Toppen, og her findes mod Ø. en Fordybning, 10' i Tværm., 2' dyb.

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. I SØ-siden af den 13 m brede topflade to sænkninger. Foden mod N, Ø og S delvis nedtrådt af kreaturer. FM 14-9 1906 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Vorbjerghøje". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, gyvel. Foto: S/H 07.40.79-SØ, F 09.22.79-SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt krat og enkelte buske. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)