Vorbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-92

Fredningsnr.
271169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 18 m, i Ø-V dog kun 13 m. V-siden noget afgravet; foden afpløjet; flad top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 10' høj, 56' i Tværm. Der er gravet en stor Fordybning i den nordre Side af Toppen.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. I Ø-V dog kun 13 m. V-siden noget afgravet. Foden afpløjet. Flad top. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Op mod højen i V findes nu en beplantning af graner; antagelig mere end 10 år gamle. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 07.38.79-SØ, F 09.18.79-SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs, lyng og lidt buske. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra SV
Foto, oversigt