Vorbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-96

Fredningsnr.
271151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m. I toppen større hul. Lyng og græs i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 5' høj, 43' i Tværm. I et stort Hul, der er gravet i Toppen, ligger der en Stenbunke. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hø'j, 1 ½ x 14 m. I toppen større hul. Lyng og græs i plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet med følgende tilføjelse: Overfladen meget hullet og yderst ujævn. I N-, Ø-, S- og V-siden affladninger ved rand; antagelig gamle kreaturskader. Enkelte dyregange. Ligger i mindre plantage i en lysning, som helt udfyldes af højen. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Plantage, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med 2 nåletræer, løvtræer, gyvler og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)