Naldalgaarde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-102

Fredningsnr.
271145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Meget ujævn overflade; foden bortpløjet i NØ og S. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 8' høj, 76' i Tværm. Foden er bortpløjet mod NØ. og S. Nogle Kartoffelkuler i Vestsiden og anden Gravning hist og her.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 25 m. Meget ujævn overflade; foden bortpløjet i NØ og S. Graner i plantage.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I miserabel tilstand som tidligere nævnt. Ang. tilføjelse: Se høj 2711:46. Beskadigelser: Hul i top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ujævn overflade. Tæt bevokset med især birk og graner. Næsten intet græsdække.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ujævn overflade bl.a. to sænkninger i toppen. Bevokset med graner og birketræer. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)