Naldalgaarde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-103

Fredningsnr.
271144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Ø-siden stejlt afgravet; meget ujævn overflade. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 9' høj, 60' i Tværm. Den er overgravet med større Huller, saa den er meget forstyrret.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Østsiden stejlt afgravet; meget ujævn overflade. Graner i plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Mellem denne høj og 45 er der anlagt en tovbane, hvilket har bevirket et temmeligt stærkt slid på overfladen. Op til højen ligger en campingplads. Højen er slidt bar for vegetation. Banen bør fjernes. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tovbanen er dog fjernet. Meget ujævn overflade. Højen er relativt tæt bevokset med træer overvejende birk samt lidt graner mod øst. Intet græsdække.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højsiderne er meget ujævn og hullet mod vest, nord og øst. Bevokset med birketræer og enkelte graner.

Litteraturhenvisninger  (0)