Naldalgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-111

Fredningsnr.
271146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 18 m. V-siden noget afgravet; overfladen meget ujævn. Lyng og graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngklædt Høj, 8' høj, 55' i Tværm. Der findes overalt Kartoffelkuler og større 3' dybe Huller.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ,5 x 18 m. Vestsiden noget afgravet; overfladen meget ujævn. Lyng og graner i plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højen er meget mishandlet, men det er antagelig gamle skader. I højens Ø-lige fod ses fundament til et nu nedrevet, mindre udhus. Overfladen er meget ujævn og hullet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov, have. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Meget ujævn overflade. Tæt bevokset med forskellige løvtræer bl.a. birk og graner. Intet græsdække. Beliggende tæt ved offentlig vej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt bevokset med løv- og nåletræer. Overfladen meget ujævn og uregelmæssig.

Litteraturhenvisninger  (0)