Klovenhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-72

Fredningsnr.
261012

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kolpengård og Løve Høj, 3 x 16 m. Ø for top lille sænkning. Græs i ager. Sb. 68,69 og 72: "Klovenhøje".
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,0 M. h., 16 M. br. Toppen indsænket, ca. ½ M. dybt. Mindre Gravning i søndre Side, mod V. et Skred. Lynggroet, i Ager. [Sb.] Nr. 68-73 = Klovenhøje. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Ø.f. top lille sænkning. Græs i ager. [Sb.] 68-72 "Klovenhøje".

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj af "Klovenhøje" Som beskrevet i fredningstext Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Løvkrat

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i ager. Fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lidt gyvler, et par buske og lidt krat ved foden.

Litteraturhenvisninger  (0)