Lillehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-92

Fredningsnr.
27106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: ********************************* Høj, 2 x 17 m. Sydlige højfod noget afpløjet, overfladen i øvrigt ujævn
Undersøgelsehistorie  (9)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj "Lillehøj", 1,6 M. h., 16 M. br. I Toppen et frisk Hul, 1 1/2 x 2 M. br., 1 M. d., hvoraf er udkastet Jord og Stene. (Udgr. af en Omstrejfer). Der siges intet at være fundet. Fod afpløjet mod V. Bevoksning: 1989: Græs

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2710:6, Status: C

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 16 m, helt ruineret ved store gravninger. Græs i ager.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 98/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ønske fra lodsejeren om restaurering og fredning af højen.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj Rundhøj med ret ujævn overflade og muligvis spor af gl. afpløning af S-foden. I øvrigt ikke meget beskadiget, og fredningstextens oplysning om, at højen skulle være "helt ruineret ved store gravninger" virker i dag meningsløs. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Græs

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0454
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0454
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og gyvler. Beliggende i skov/ager.

Litteraturhenvisninger  (0)