Møllehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-88

Fredningsnr.
27104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kolpengård og Løve "Møllehøj", 2 x 22 m. Stort tophul, der har borttaget det meste af det indre. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Møllehøj", 2 M. h., 22 M. br. Udgravet af en Omstrejfer ved et 3 x 4 M. stort, gabende Tophul, nyt, hvorfra er udkastet talrige hovedstore Sten. Det ses, at der ca. ½ M. under Grønsværen har været en større Stendynge. Der skal i Hullet være fundet lidt Bronzetraad. Foden mod S. afpløjet. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møllehøj", 2 x 22 m. Stort tophul, der har borttaget det meste af det indre. Lyng i ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj kaldet "Møllehøj". Hele den centrale del virker stærkt forgravet, dog er det helt ubestemmeligt, om forstyrrelserne har nået ned til højbundsniveau. Hele vejen rundt om højen er betydelige tidligere agerarealer nytilplantet med rødgran, nu ca. 2-3 år gamle. Træerne er sat indtil 3-5 m fra højfoden undtagen i SV, hvor en ældre strimmel af granplantning (trykt på 4 cm kort) endnu står helt op til højen. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med gyvler, græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)