Skrædderhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-91

Fredningsnr.
27103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kolpengård og Løve "Skrædderhøj", 2,5 x 22 m. I top lille hul; overfladen ujævn. Lyng i ny plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Skrædderhøj", 2,5 M. h., 22 M. br. I Toppen ses et lille, frisk Hul, 1 x 2 M. br., ½ M. d. og opr. næppe meget dybere. Fod afpløjet mod S. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1989: Mos og Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skrædderhøj", 2,5 x 22 m. I top lille hul. Overfladen ujævn. Lyng i ny plantage.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Skrædderhøj". Smukt kuplet form i overfladen omkring toppen noget ujævn, vistnok delvis som følge af gamle rævegrave. Et 1 x 1 m stort, 0,5 m dybt hul N for centrum er dog menneskeskabt. Efter 4 cm kortet at dømme har højen ligget helt omgivet af nåleskov. Nu omgives højen mod V og S af gl. grfanskov, mens dens omgivelser i øvrigt består af græs- og lyngklædt overdrev med spredte gran- og gyvelbestande. Denne biotop synes ikke af ny dato. Bevoksning: 1989: Mos og Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, gyvler, et løvtræ og enkelte nåletræer mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)