Løve
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-93

Fredningsnr.
27107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst 1991 med følgende tekst: ************************************* Høj, 2,5 x 22 x 25 m. En del af N-fod bortpløjet. Indgravninger i SV og NV; afgravninger i V- og S-siderne, der delvis står som lave skrænter.
Undersøgelsehistorie  (9)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,5 M. h., 30 M. br. Nordre Halvdel er overpløjet; mod Sv. 5 mindre Gruber (Kartoffelhuler); søndre Side er noget afgravet og har en større Grube. Ved søndre Rand nogle høje Træer, ellers græsgroet, i Ager. Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 30 m. Nordlige halvdel overpløjet; sydsiden stejlt afgravet. Graner i ager og krat.

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2710:7, Status: C

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 98/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ønske fra lodsejeren om restaurering og fredning af højen.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj beliggende i rektangulært, udyrket areal ed gamle løvtræer, omgivet af ager. På selve højen gamle graner, hvoraf flere stormfaldne. Fredningstextens oplysning om, at "nordlige halvdel" er overpløjet, virker forkert. Højst 3-5 m af N-foden synes overpløjet (i dag: nærmere bortpløjet), mens en evt. tidligere opdyrkning højere oppe på højsiden i N ikke mere er synlig. Højen har gamle indgraveringer i SV og NV, samt afgravninger af V- og S-siderne, der delvis står som lave skrænter. Disse indgreb er dog stadig ubetydelige sammenlignet med de betragtelige dele af højens volumen, der står tilbage, tilsyneladende udskadt. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0454
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0454
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er dækket af krat og væltede udgåede træer.

Litteraturhenvisninger  (0)