Horshøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-162

Fredningsnr.
27105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Kolpengård og Løve, matr.nr.6k : Høj i skel til Løvet, matr.nr.3e (Græstrup sogn) "Horshøj", 1,75 x 22 m. Stort, tragtformet hul i top; i SØ rævegrav; V-foden bortskåret af vej; i skel; dels lyng, dels bjergfyr.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Horshøj", 1,8 M. h., 22 M. br. Mod Sø er en tresidet, 2/3 M. dyb Afgravning til henimod Toppen, med dybere Huller. I Toppen et lille, frisk Hul, 1 M. br., 2/3 M. dybt. Flade, mindre Afgravninger i Siderne. Lynggroet, i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Horshøj", 1.75 x 22 m. Stort tragtformet hul i tio; SØ. Rævegrav. Vestfoden bortskåret af vej. I Skel; dels lyng, dels bjergfyr.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. i tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top, dyreaktivitet, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), skov. Foto: S/H 08.08.79-S, F 10.04.79-S. *** Nyberejsningstekst *** Rundhøj kaldet "Horshøj"; højden varierer fra 1,5 til 2,2 m. I centrum en gammel, tragtformet nedgravning 1,5 m dyb og med bundmålene 1,5 x 1 m. En tidligere ager NV for højen er tilplantet med juletræer (rødgran), skønsmæssigt for 5-8 år siden. Der er dog respekteret en planteaftand på 4-5 m fra højfod.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et par egetræer, et par større nåletræer, små nåletræer, lidt hindbær, græs og lyng. Beliggende tæt ved skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)