Tavlhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-108

Fredningsnr.
261018

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kolpengård og Løve Høj, 9 x 16 m, 2 m høj. Vestlige trediedel overpløjet; foden firkantet afpløjet. I toppen hul, 4 m bredt, 0,5 m dybt. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Tavlhøje" [sb. 107-8], 2,0 M. h., 20 M. br. I Toppen er et ældre, rundagtigt Hul, ca. 4 M. br., ½ M. d. Vestre Side er overpløjet og længere inde uregelmæssig afgravet, i ca. 2/3 M. Dybde. Der henligger nogle hovedstore Sten. Foden mod Ø. overpløjet. Iflg. Medd. er der i Højen f. en Spydspids af Flint, samt i nordre Side, henimod Toppen, nær Overfladen en Urne med brændte Ben. Det mentes, at Bunden ikke var naaet. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 9 m, 2 m høj; vestlige trediedel overpløjet; foden firkantet afpløjet. I toppen hul, 4 m bredt, 0.5 m dybt. Lyng i ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, firkantet afpløjet. Tophullet delvis tilfyldt, nu kun 0,2 - 0,3 m dybt. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Højen er meget ødelagt af rævegrave. Det har resulteret i, at højen har fået en meget ujævn overflade. Højen er bevokset med lidt træer samt meget krat/buskads. Højen bærer præg af, at der tidligere har været pløjet alt for tæt på højfoden. Sidste dyrkning holder dog en fin afstand til fortidsmindet. Pløjekanten er vanskelig at se, men sidste pløjning formodes også at respektere 2 m. zonen. Beliggende i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i ager. Fundet som beskrevet. Bevokset med krat og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)