Seit Bredhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-114

Fredningsnr.
261016

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kolpengård og Løve "Sejet Bredhøj", 2,75 x 25 m. I den flade top NØ for centrum hul, 4 m bredt, 1,25 m dybt; V for centrum hul, 2,5 m bredt, 0,5 m dybt; nær S-siden hul, 1,5 m bredt, 0,5 m dybt; fra NV større indgravning, 6 x 3-4 m; foden afpløjet i NØ, V og S. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anseelig Høj, "Seit Bredhøj", flad i Toppen, 2,8 M. h., 25 M. br. Tæt Nø for Centret er en 4 M. bred, 1,3 M. d., gl. Af- og Nedgravning; v. for Centret, henimod Randen en mindre, lignende, 2 ½ M. br., 2/3 M. d. Fra Nv en større Indgravning, 6 M. br., 3-4 M. ind i Topfladen; ø for Toppen henimod Randen et ca. 3 M. br. , 2/3 M. d. Hul. Selve Centret er saaledes i Behold. Foden afpløjet mod Nø, V. og S. Nordre Side afskraanet. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sejet Bredhøj", 2,75 x 25 m. I den flade top NØ. f. centrum hul, 4 m bredt, 1,25 m dybt; V. f. centrum hul, 2,5 m bredt, 0,5 m dybt; nær sydsiden hul, 1,5 m bredt, 0,5 m dybt; fra NV. større indgravning, 6 x 3 - m. foden afpløjet i NØ., V. og S. Græs i ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sejet Bredhøj". Fladtoppet høj, hvis sider hele vejen rundt, undtagen måske i SØ, ved gammel afpløjning er omdannet til mere eller mindre stejle skrænter. Den oprindelige diameter har antagelig været ca 33 m. I toppen diverse nedgravninger som beskrevet i fredningstext. Foran S-foden og helt op til denne ses tre svære markstensbunker omfattede adskillige m 3, efter stenens patina at dømme dog af ældre dato. I bunkerne indgår også flere store stykker sort roekuleplastic, heraf noget afbrændt og nedsmeltet, samt mindre mængder jerskrot. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Meget forgravet høj. Højen er bevokset med græs, lidt lyng og forskellige løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)