Låddenhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160402-4

Fredningsnr.
281158

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Grav, Rundhøj 1,5 x 20 x 20 m. Har været dækket af skov, der nu er ryddet. I ager
Undersøgelsehistorie  (12)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En overpløjet Høj, ca. 2 M. h., hel Top. Dyrket.

1949 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 845
Horsens Museum
Højen pløjet indtil 1940'erne, hvorefter der blev plantet et hegn over den.

1995 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1020
Horsens Museum
Anmeldelse fra amtet vedr. skade på højen.

1995 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 845
Horsens Museum
Iagttaget beskadigelse af højens NV-hjørne, hvori sås udvæltede sten.

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 845
Horsens Museum
Hullet tildækket med jord. Vejle amt undersøger muligheden for at få højen fredet.

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1020
Horsens Museum
Besigtigedes efter anmeldelse fra Vejle amt, en mindre skade på højens vestlige fod. Højen har tidligere været overpløjet, men lå indtil 1995 i et bredt gran-bælte. Højen ligger nu udyrket. Skaden var opstået ved at man havde skubbet lidt jord til side for at kunne køre forbi med landbrugsmaskiner. Det blev ikke skønnet, at skaden berørte andet end udpløjet fyld.

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1020
Horsens Museum
Samme sted som den i 1995 anmeldte skade, men mere omfattende. Ved amtets besigtigelse fandtes et skår, muligvis enkeltgravskultur.Igen besluttedes det at det bedste var at lade alt ligge som det lå. Der kunne ikke iagttages konstruktionsspor (randsten eller lign.).

1997 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1020
Horsens Museum
Anmeldelse af skade på højen.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Østsiden meget udflydende. Beliggende i græsmark. Der går heste på marken - de har ikke lavet skader på højen. Højen er bevokset med græs og gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)